[IELTS LISTENING] Eps 06: FINAL WORDS ON IELTS LISTENING

Sau khi bạn đã áp dụng tất cả các chiến thuật mà Naomi đã nêu ra ở trên mà vẫn thấy mình chưa cải thiện điểm Listening, thì chúng mình sẽ cần cùng nhìn lại một số khía cạnh sau của kì thi này.

1.Bạn có nghe được các key words gạch chân?

Listening cũng như Reading, hai kì thi này đòi hỏi bạn sẽ phải tập trung đi nối các từ khoá đồng nghĩa với nhau. Luôn chú ý đến các key words sẽ giúp bạn đỡ bị lạc khi phải nghe quá nhiều thông tin.

2. Bạn có liếc nhìn toàn bộ các key words trong cùng câu hỏi?

Naomi nhận ra rất nhiều bạn không làm kịp Listening và bị lỡ câu trả lời do chăm chăm nhìn vào 1 phần duy nhất của câu hỏi. Điều này đặc biệt đúng đối với dạng MCQs, và Matching Features, khi mà lượng thông tin ở mỗi câu hỏi rất nhiều.

3. Bạn có nhận ra khi nào người nói chuyển sang ý mới, hay sang câu hỏi tiếp theo?

Thật ra, bạn không chỉ cần liếc nhìn TOÀN BỘ key words khi nghe một câu hỏi, mà còn phải liếc sang câu kế tiếp, để biết khi nào người ta đã chuyển ý.

Hãy để ý đến những lúc người ta nói ‘well’, hay ‘alright’, ‘OK’, hay đơn thuần là dừng một hai giây. Đó là lúc người nói chuyển ý mới.

4. Bạn có quen nghe các cụm từ tiếng Anh?

Người bản xứ không bao giờ nói nhấn từng từ một, lại càng không nghỉ giữa mỗi từ. Thay vào đó, họ sẽ chia thông tin thành các cụm từ, mỗi cụm từ sẽ nhấn 1 từ quan trọng nhất về nghĩa, nói liền không nghỉ trong mỗi cụm từ, và nghỉ một tí cuối mỗi cụm.

Ngày xưa, khi không biết điều này, Naomi cũng rất vất vả khi phải xử lý quả nhiều thông tin trong bài thi, nhưng khi một người bạn nước ngoài chỉ cho Naomi biết được sự khác nhau trong cách Naomi nói lúc đó và cách bạn ý nói, thì mình mới hiểu việc chia cụm này có ích như nào. Và khi mình bắt đầu tập tư duy, nói và đọc theo cụm, thì tự dưng mình cũng nghe tốt hơn với chính cái tư duy này.

Cuối cùng, nếu những lời khuyên này chưa đủ để giúp bạn cảm thấy theo kịp tốc độ của bài nghe IELTS, mặc dù tất cả mọi từ và tất cả thông tin trong phần transcript bạn đọc đều hiểu, thì hãy contact Naomi nhé. Giải pháp dành cho bạn có lẽ cũng có ích cho các học viên khác của mình nữa.

Cảm ơn các bạn đã đọc. Chúc học tốt 🙂

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.