[IELTS LISTENING] Eps 05: MATCHING FEATURES

Matching features là dạng bài yêu cầu bạn nối các đối tượng với các đặc tính phù hợp cho sẵn trong bảng.

Theo kinh nghiệm làm matching features của Naomi, thì dạng bài này khó ở chỗ chúng mình thường bị nhầm lẫn giữa các đặc tính cho sẵn, và kể cả khi không nhầm lẫn, thì nhiều bạn không hiểu người ta đang nhắc đến đặc tính nào.

Để hạn chế số câu sai trong Matching features, Naomi có một số mẹo như sau:

Bước 1: Nhìn lướt qua câu hỏi để biết mình sẽ nghe về cái gì

Thông tin này cũng sẽ được nhắc đến phần đầu của recording. Bạn sẽ nghe thấy ‘You will hear …..’. Đây là phần rất quan trọng, nhưng nhiều bạn thí sinh bỏ qua.

Bước 2: Gạch chân smart key words trong danh sách chọn lựa

Bây giờ là lúc chọn ra 01 key word quan trọng nhất cho mỗi một đặc tính. Các bạn hãy chú ý đến các tính từ, động từ, và các từ giới hạn thông tin, như ‘only’, ‘less’, ‘more’…

Cùng xem Naomi gạch chân mẫu nha.

What action will the students take for each of the following sections of their presentation?

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-H, next to Questions 25-30.

Actions

A     make it more interactive

B     reduce visual input

C     add personal opinions

D     contact one of the researchers

E     make detailed notes

F     find information online

G     check timing

    organise the content more clearly

Sections of presentation

25   Introduction                                                        ………………

26   Discovery of the mammoth tooth                   ………………

27   Initial questions asked by the researchers     ………………

28   Further research carried out on the island     ………………

29   Findings and possible explanations                 ………………

30   Relevance to the present day                            ………………

Bước 3: Nghe sự đồng tình và không đồng tình

Tương tự như khi nghe MCQs, nếu bài có nhiều hơn 1 người nói, bạn sẽ cần đọc kỹ câu hỏi xem nó hỏi về ý kiến của một người hay cả hai. Không nói gì tức là bạn phải nghe sự đồng tình của cả hai người.

Sau đây Naomi sẽ chỉ ra một số cụm từ về đồng tình và không đồng tình của IELTS Listening.

Sự đồng tìnhSự không đồng tình
Alright.
I agree.
That’s fine.
Definitely.
Well,
Actually,
…., but….
I’m afraid….

Và bây giờ, chúng mình cùng thực hành phần nghe trên nhé.

What action will the students take for each of the following sections of their presentation?

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-H, next to Questions 25-30.

Actions

A     make it more interactive

B     reduce visual input

C     add personal opinions

D     contact one of the researchers

E     make detailed notes

F     find information online

G     check timing

    organise the content more clearly

Sections of presentation

25   Introduction                                                        ………………

26   Discovery of the mammoth tooth                   ………………

27   Initial questions asked by the researchers     ………………

28   Further research carried out on the island     ………………

29   Findings and possible explanations                 ………………

30   Relevance to the present day                            ………………

Và đây là đáp án cho phần bài tập này:

25E. 26D. 27A. 28H. 29G. 30C

Naomi Hồng Anh

2 thoughts on “[IELTS LISTENING] Eps 05: MATCHING FEATURES

Leave a Reply

Your email address will not be published.