[IELTS Reading] Eps.03 – NOTE COMPLETION/ TABLE COMPLETION/ LABELLING A DIAGRAM

Labelling a diagram khá là giống với note completion và table completion trong IELTS Reading ở chỗ các bạn cần tìm kiếm thông tin còn thiếu để điền vào chỗ trống, dựa trên những key words đã cho sẵn. Thế nhưng, dạng bài Labelling a diagram lại khiến cho rất nhiều bạn gặp khó khăn, thậm chí là sợ hãi khi thi gặp phải. Bây giờ, Naomi sẽ hướng dẫn một số bước thiết yếu để giúp các bạn đánh tan nỗi sợ này nhé.

Bước 1: Đọc tiêu đề của diagram/note để biết nó nói về cái gì

Từ những thông tin này bạn có thể định vị được đoạn văn nào được đề cập đến trong diagam.

Ví dụ: Nếu tiêu đề là how a boat is lifted, bạn sẽ cần tìm các đoạn văn liên quan đến cơ chế của việc nâng một con tàu 🙂

Bước 2: Xác định số từ cần điền vào mỗi câu trả lời

Hãy cẩn thận với bước này. Rất nhiều bạn tìm ra được vị trí của đáp án đúng, nhưng vì bỏ qua bước này nên viết thừa số từ. Và bạn biết đó, IELTS không chấp nhận đáp án dài hơn số từ quy định. 0 mark! :((

Bước 3: Xác định loại từ cần điền

Đây là bước mà các bạn sẽ cần vận dụng các kiến thức ngữ pháp cơ bản mà chúng mình biết để thu hẹp các sự lựa chọn đáp án.

Ví dụ:

Câu 20: A pair of ……. are lifted in order to shut out water from canal basin.

Cụm ‘a pair of’ cần một danh từ sau đó.

Hay câu 21: A ……. is taken out, enabling Wheel to rotate

Mạo từ ‘a’ nói cho chúng mình biết mình cần một danh từ đếm được số ít.

Bước 4: Gạch chân key words trong câu hỏi và lựa chọn smart key words

Bản chất của IELTS Reading vẫn là tìm các từ đồng nghĩa và các cách nói khác nhau sao cho nghĩa không đổi. Tương tự như những dạng bài khác của IELTS Reading, với labelling a diagram thì chúng mình vẫn phải đi tìm sự giống nhau của câu hỏi với bài đọc.

Ví dụ:

Câu 20: Cần gạch chân a pair, lifted, shut out water, canal basin.

Theo các bạn, từ khoá nào sẽ là smart key words ở câu này? Naomi thì sẽ chọn ‘canal basin’, vì đây là tên của một thứ cụ thể, như table, tennis, apple, nên sẽ không bị paraphrase.

Bước 5: Tìm và quyết định đáp án

Naomi đã làm một video chi tiết các kiến thức các bạn cần biết về dạng bài note completion, table completion và labelling a diagram. Nếu có thắc mắc gì cần Naomi giải đáp, các bạn để lại comment bên dưới cho Naomi nhé!

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.