[IELTS LISTENING] Eps 03: Note completion (IELTS Listening Part 4)

Part 4 thường được test dưới dạng Note completion và MCQ. Naomi sẽ chia sẻ về note completion của Part 4 trước, và để MCQ vào bài viết sau.

Đầu tiên, các bạn cần xác định xem mình cảm thấy thoải mái nhất ở chủ đề nào, và chủ đề nào mình cần luyện tập thêm. Cùng Naomi điểm danh lại các chủ đề thi hay gặp nhé.

 1. Kiến trúc
 2. Sinh học
 3. Lịch sử
 4. Kinh doanh/ Lãnh đạo
 5. Khảo cổ học

Sau khi đã xác định được topic quen thuộc và topic lạ đối với bản thân mình, các bạn hãy tổng hợp lại toàn bộ các bài nghe từ cuốn Cam 7 đến hết Cam 14 và luyện tập nhé.

Đối với chiến thuật sử dụng để làm Part 4 cho hiệu quả, các bạn có thể áp dụng chiến thuật giống hệt cách làm note completion ở Part 1. Từ vựng của các chủ đề Part 4 này cũng là các từ khoá chính của IELTS Reading. Naomi đã tổng hợp hết toàn bộ các cụm từ quan trọng tại đây:

Cuối cùng, Naomi xin nhắc lại, tuyệt đối không được bỏ qua dữ kiện nào trong note. Phải tìm paraphrase của tất cả các phần trong note để tránh hấp tấp lạc vào đống chi tiết khi nghe!

Bây giờ các bạn cùng luyện tập với Naomi dạng bài note completion này nha.

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

The history of weather forecasting

Ancient cultures

 • many cultures believed that floods and other disasters were involved in the creation of the world
 • many cultures invented 31………………… and other ceremonies to make the weather gods friendly
 • people needed to observe and interpret the sky to ensure their 32………………….
 • around 650 BC, Babylonians started forecasting, using weather phenomena such as 33………………….
 • by 300 BC, the Chinese had a calendar made up of a number of 34…………………. connected with the weather

Ancient Greeks

 • a more scientific approach
 • Aristotle tried to explain the formation of various weather phenomena
 • Aristotle also described haloes and 35…………………..

Middle Ages

 • Aristotle’s work considered accurate
 • many proverbs, e.g. about the significance of the colour of the 36…………………., passed on accurate information.

15th-19th centuries

 • 15th century: scientists recognised value of 37…………………. for the first time
 • Galileo invented the 38………………….
 • Pascal showed relationship between atmospheric pressure and altitude
 • from the 17th century, scientists could measure atmospheric pressure and temperature
 • 18th century: Franklin identified the movement of 39…………………..
 • 19th century: data from different locations could be sent to the same place by 40…………………

Và đây là đáp án. Các bạn comment thảo luận với Naomi về câu hỏi khó nhất trong bài nhé. Naomi sẽ giúp bạn gỡ rối.

31. dances

32. survival

33. clouds

34. festivals

35. comets

36. sky

37. instruments

38. thermometer

39. storms

40. telegraph

Naomi Hồng Anh

One thought on “[IELTS LISTENING] Eps 03: Note completion (IELTS Listening Part 4)

 1. My answer
  31. dances
  32. survival
  33. clouds
  34. festivals
  35. comet
  36. sky
  37. instrument
  38. thermometer
  39. storm
  40. telegraph

Leave a Reply

Your email address will not be published.