[GRAMMAR FOR IELTS] EPS 04: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ – PART 2

Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục học về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Mệnh đề quan hệ có thể được chia thành 02 loại: Mệnh đề xác định và mệnh đề không xác định.

Naomi sẽ phân biệt hai loại mệnh đề này như sau:

Mệnh đề xác địnhMệnh đề không xác định
The interviewer decided to take on the man who was very assertive during the interview. Lam, who is my niece, is very bubbly and smart.
‘The man’ ở đây là ai trong số toàn bộ người tham gia interview thì chúng mình chưa biết, vì vậy mệnh đề in nghiêng giúp chúng ta phân biệt anh ta với những người khác trong cuộc phỏng vấn.Lam được xác định bằng tên, nên mệnh đề in nghiêng không giúp ta phân biệt con người này. Nói đến cái tên này thì người trong cuộc hội thoại biết chính xác là ai rồi.
Bạn không dùng dấu phẩyBạn sẽ cần dùng dấu phẩy để ngăn cách mệnh đề quan hệ với mệnh đề chính.
Bạn được dùng thatBạn không được dùng that

Exercise: Các mệnh đề dưới đây là mệnh đề xác định hay không xác định? Thêm dấu phẩy vào mệnh đề không xác định.

  1. I bought a new cup which cost me $5.
  2. The summer which is usually between May and July in Vietnam is scorching hot.
  3. The book that I read yesterday was fascinating.

Các bạn để lại bài làm trong comment để Naomi chữa nhé.

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.