[GRAMMAR FOR IELTS] Eps 01: 08 lỗi sai ngữ pháp phổ biến của người Việt

Ngữ pháp chiếm ¼ tổng số điểm trong khi thi viết và nói IELTS. Các nhân Naomi thấy việc nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp quan trọng không chỉ để thi IELTS cho tốt, mà còn để người nghe và người đọc hiểu đúng ý tưởng mình muốn diễn đạt.

Vì vậy, hôm nay Naomi muốn chia sẻ với các bạn những lỗi sai ngữ pháp phổ biến nhất của thí sinh Việt Nam trong kì thi IELTS, và mình cũng chỉ ra cách tư duy về các mảng kiến thức ngữ pháp này 🙂

  1. Verb-ing làm chủ ngữ
  2. Các thì phổ biến
  3. Mệnh đề quan hệ ( Các bạn xem thêm ở đây nữa nhé)
  4. Danh từ số ít, số nhiều, đếm được, không đếm được
  5. Sự hoà hợp chủ ngữ, động từ
  6. Mệnh đề danh từ
  7. Từ loại
  8. Mạo từ

Các mảng kiến thức này Naomi sẽ viết thành từng post riêng biệt. Muốn học về kiến thức nào thì các bạn click vào tên mảng ấy trong danh sách trên nha.

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.