[IELTS Reading] Eps.08 – Part 3: Các chủ đề thi Reading thường gặp

[IELTS Reading] Eps.08 – Part 3: Các chủ đề thi Reading thường gặp

Trong bài viết này, Naomi xin chia sẻ các cụm từ mà IELTS hay sử dụng trong các chủ đề Reading thường thi.

Các bài đọc IELTS phần lớn thuộc 10 chủ đề sau:

  1. Công trình, kiến trúc
  2. Nông nghiệp
  3. Lịch sử
  4. Khảo cổ học
  5. Hành vi học
  6. Sinh học
  7. Kinh doanh
  8. Nghệ thuật
  9. Thần kinh học

Ngoài ra, các bạn có thể được hỏi thêm về chủ đề Languages, Tourism, Space research hoặc Philosophy.

Các chủ đề nghe tên thì to lớn nhưng tin vui cho các bạn là có những cụm từ và kiến thức sẽ được lặp đi lặp lại trong các bài viết thuộc cùng chủ đề. Như vậy, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng cho các chủ đề này thì chúng mình hoàn toàn có thể tự tin đi thi. Sau đây Naomi sẽ chia sẻ chi tiết về 9 chủ đề chính trong bài thi IELTS READING.

Công trình, kiến trúc

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.