[IELTS READING] Eps.01 – TRUE/FALSE/NOT GIVEN, YES/NO/NOT GIVEN

[IELTS READING] Eps.01 – TRUE/FALSE/NOT GIVEN, YES/NO/NOT GIVEN

Dạng bài True/False/Not Given và Yes/No/Not Given thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Reading. Tư duy để đưa ra đáp án chính xác không khó, nhưng rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc ra quyết định No/Not Given hay False/Not Given. Vì vậy, với mini series IELTS READING này, Naomi mong muốn giúp các bạn gỡ rối thành công*.

Xem video cho dễ hiểu hơn nha

* Tư duy lập luận của ví dụ do Naomi viết trong bài này giống tư duy lúc Naomi ra quyết định trong IELTS academic reading, nhưng những ví dụ này không có giọng văn academic. Naomi đặt ra các ví dụ minh hoạ này cho các bạn dễ hiểu hơn về sự khác biệt giữa các đáp án

Lý do chính khiến bạn chọn sai đáp án

 • Tìm sai phần cần đọc
 • Tìm đúng phần cần đọc rồi nhưng không hiểu rõ sự khác biệt giữa các đáp án
 • Tìm đúng phần cần đọc rồi nhưng hiểu sai nghĩa của một cụm từ nào đó trong câu hỏi
 • Đưa ra quyết định quá nhanh mà không xem xét toàn bộ keywords của câu hỏi

Gỡ rối như nào

Ba vấn đề trên có thể được giải quyết qua các bước sau.

Bước 1: Gạch chân TẤT CẢ key words trong câu hỏi, tập trung vào tính từ, danh từ và động từ

Chúng mình cùng nhìn các từ khoá Naomi sẽ chọn trong câu ví dụ sau nha: My sister and I have a very good relationship.

Bước 2: Xác định smart keywords

Smart keywords sẽ giúp mình tìm được đáp án nhanh hơn và ra quyết định tốt hơn. Chúng là những từ hoặc cụm từ sẽ được giữ nguyên, hoặc xuất hiện một hai lần trong bài thôi.

Trong câu ví dụ My sister and I have a very good relationship, thì cụm my sister and I sẽ xuất hiện trong bài đọc nhiều (khi bài đọc toàn là về tôi và chị tôi), nên mình không chọn tìm theo keyword này. Keywords good relationship có khả năng sẽ xuất hiện một vài lần. Tuy nhiên, bạn nên suy nghĩ về các cách khác nhau để diễn tả ‘good relationship’ thay vì chăm chăm đi tìm từ good và relationship.

Bước 3: Ra quyết định

Để ra được quyết định đúng đắn thì bạn cần hiểu rõ sự khác biệt giữa các đáp án True/False/Not Given (hay Yes/No/Not Given).

Khi làm đến bước này, Naomi thường tư duy như sau:

 • True/Yes: TẤT CẢ các keywords được gạch chân đều xuất hiện trong bài, bao gồm các từ đồng nghĩa (Synonym) của nó.
 • False/No: Một số keywords có xuất hiện (hoặc synonyms của nó) nhưng có một vài keywords thì trái ngược hoàn toàn với thông tin trong bài đọc. Nói một cách khác, các keywords này và thông tin trong bài đọc không thể đồng thời đúng.
 • Not Given: Một số keywords trong câu hỏi quá chi tiết so với thông tin có thể thấy trong bài đọc, hay câu hỏi là phép so sánh trong khi không hề có sự so sánh trong bài đọc.

Chúng mình hãy cùng xem một ví dụ sau để hiểu hơn về sự khác biệt giữa ba sự lựa chọn này.

Reading Passage:

My sister and I got on very well before she left Vietnam. When she moved to the UK, she had no time for me, so soon after the move, it’s really easy for her to get mad at me.

Questions:

 1. My sister and I always fought with each other before she started her new life in the UK. => FALSE, bởi vì thông tin before she started her new life in the UK tương tự như before she left Vietnam trong bài đọc, nhưng always fought không thể đúng cùng lúc với got on very well.
 2. My sister is kinder than me. => NOT GIVEN, vì phép so sánh không xuất hiện trong đoạn văn trên.

Có một mẹo cho các bạn trong quá trình làm bài là nếu mình không tìm được đáp án cho câu 2 sau khi đã làm xong câu 1, thì chuyển sang câu 3, vì đáp án câu 2 sẽ kẹp giữa câu 1 và câu 3. Các câu trả lời sẽ lần lượt xuất hiện trong bài đọc nhé :).

Cuối cùng, làm theo 3 bước trên rồi mà vẫn chọn sai đáp án, thì các bạn check lại các lý do sau: Bạn có….

 • Tìm sai phần cần đọc?
 • Tìm đúng phần cần đọc rồi nhưng không hiểu rõ sự khác biệt giữa các đáp án?
 • Tìm đúng phần cần đọc rồi nhưng hiểu sai nghĩa của một cụm từ nào đó trong câu hỏi?
 • Đưa ra quyết định quá nhanh mà không xem xét toàn bộ keywords của câu hỏi?

Naomi hi vọng mình đã phần nào giúp các bạn xử lý dạng bài TRUE/FALSE/NOT GIVEN và YES/NO/NOT GIVEN tốt hơn. Bài tiếp theo mình sẽ gỡ rối về IELTS Reading dạng Matching names/matching dates nha.

Naomi Hồng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.